א. עטר תמרוקים בע"מ
 
 
Private Label-Makeup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact us

 
For more details on our manufacturing capabilities or manufacturing make-up products Private label
 
 
 
More details
 
Phone: 03-7165807
Fax: 03-7705468
Address
 
Bahat 6, Petach Tikva
 
Opening hours
 
Sunday – Thursday 07:30-19:00
 
 
 
 

Contact us